eticketdixital

Despregamento do ticket dixital en Galicia

Descubre o eticketdixital  Que é eticketdixital

É un sistema centralizado de xestión e control de tickets de caixa, que substitúe ao ticket tradicional de papel, ofrecendo as mesmas garantías que este.

Como funciona?

O Cliente acode a un comercio adherido á plataforma. Ao realizar unha compra, facilítalle o seu identificador persoal ao comercio. O ticket de compra quedará asociado ao seu perfil de forma automática. Así de fácil!

Dende ese momento, o cliente poderá consultar todos os seus tickets de compra e coñecer, en tempo real, a vixencia dos mesmos, tanto dende a web da plataforma, como a través da APP.

Accede desde a web o App

Dende ese momento, o cliente poderá consultar todos os seus tickets de compra e coñecer, en tempo real, a vixencia dos mesmos, tanto dende a web da plataforma, como a través da APP.Ventaxas do eticketdixital

Todos os tickets nun memos lugar, seguro e accesible.
Acabáronse os tickets perdidos, rotos ou danados.
Actúa como garante entre clientes e comercios.
Ofrece seguridade e confianza aos seus clientes.
Evita a impresión física do ticket, conseguindo así un aforro en cada ticket emitido.
Axuda a preservar o medio ambiente.
Aforro de ata un 70% de papel para un comercio.

Sabías que?

Para producir 1Kg de papel, necesítanse 2,4Kg de madeira, 200 litro de auga e 7kWh de enerxía. Ademáis, emítense 3,3Kg de CO2, Cloro e outros resíduos tóxicos. de papel cada ano.

Rexístrate agora mesmo

Rexístrate agora mesmo

Levarache menos dun minuto

  Son consumidor/a   Son comerciante